Historien

slide_1

slide_3

slide_2


Gentofte Murermesterforening
er stiftet 13 feb. 1889
Ved dannelsen af foreningen håbede stifterne at kunne modstå svendenes stigende lønkrav.  Svendene ville aflønnes efter den priskurant, der var gældende for København.  Svendene fik gennemført deres krav, men 2 mestre ville ikke underskrive overenskomsten og det resulterede i en retssag, hvor mestrene vandt og fik tilkendt en bod på kr. 3.000, men svendenes kasse var tom. Så beslaglagde mestrene imidlertid både svendenes kasse og fane, som de beholdt i nogle år, hvorefter de under nogen gemytlighed overdrog fanen igen til fagforeningen.


I mange år var medlemskaren bredspektret, med store, mellemstore og små firmaer. Fra at have været over 100 medlemmer er skaren i dag stabiliseret til små 25 virksomheder med mellem 1-15 ansatte.  De sidste år har vi haft den glæde at flere unge dygtige mestre har meldt sig ind og de er dermed med til at holde liv i den ældste forening i Gentofte.


Gentofte Murermesterforening
ejer og administrerer i dag egen kontorbygning, Kirkebakken 3 og Kirketorvet 5 med ialt 6 boliglejemål og 12 erhvervslejemål på Mesterlodden i Vangede.